Proč jsme zde?

Vše by mělo začít otázkou Proč?
Takže proč jsme zde … Jednoduše proto, že rádi kombinujeme technologické zázraky současnosti, jako jsou elektronické možnosti a nástroje typu mobilních zařízení, AI systémů či Machine learning pro testování a nalezení vhodných inovací pro Vaše podnikání. Takže jsem jak Hardwaroví tak Softwaroví nadšení inženýři a umělci.
Cílíme na intenzivní spolupráci na týdenní bázi, s rychlím dodáním výstupů – prototypů, na které je možné se podívat, sáhnout a testovat.

Fast prototyping

Přístup fast prototyping zajišťuje rychlou zpětnou vazbu nad reálným hmatatelným výstupem.. Běžně se snažíme prototypy připravovat v rámci týdne, takže lze téměř okamžitě začít testovat jednotlivé hypotézy, možnosti, omezení a hlavně příležitosti. A tak je rychle a relativně levně možno jednotlivé generace prototypů měnit v závislosti na reálném postupu.

Paralelní hardwarový a softwarový vývoj

Dnešní svět není pouze světem technologických zázraků, ale i světem data, robotů a procesů. Hardware je stále chytřejší a samostatnější a většina našich prototypů proto má jak hardwarovou, tak softwarovou ať již přímo na zařízení samotném, nebo na mobilních telefonech, centrálních jednotkách či serverech … Proto je nezbytné paralelně pracovat na prototypech v obou směrech najednou.

Příprava produkce

Nejlepším výsledkem našeho společného snažení bude příprava nového produkce. Nejpozději v této fázi je potřeba zapojit i Vaše technické pracovníky pro doladění všech interních standardů, které nemusí být během prototypování implementovány. Prototyp jako takový bude plně funkční a připraven na finalizaci do produkce. Výsledné předání obsahu veškerou nezbytnou dokumentaci, měření a popisy.