Fast prototyping

Přístup fast prototyping zajišťuje rychlou zpětnou vazbu nad reálným hmatatelným výstupem.. Běžně se snažíme prototypy připravovat v rámci týdne, takže lze téměř okamžitě začít testovat jednotlivé hypotézy, možnosti, omezení a hlavně příležitosti. A tak je rychle a relativně levně možno jednotlivé generace prototypů měnit v závislosti na reálném postupu.