Příprava produkce

Nejlepším výsledkem našeho společného snažení bude příprava nového produkce. Nejpozději v této fázi je potřeba zapojit i Vaše technické pracovníky pro doladění všech interních standardů, které nemusí být během prototypování implementovány. Prototyp jako takový bude plně funkční a připraven na finalizaci do produkce. Výsledné předání obsahu veškerou nezbytnou dokumentaci, měření a popisy.